Peygamberimizin Bizlere Kasık ve Koltuk Altımızı Traş Etmemizi Emrettiğini Biliyor musunuz?


İslam dininde en önemli konuların başında temizlik gelmektedir. Hepimizin de bildiği gibi temizlik imandadır diye bir tabir vardır ve bu cümlenin aslında bizlere vermek istediği mesaj İslam‘ın temizliğe verdiği önemi vurgulamaktır.

Ayrıca Kuran'ı Kerim'de yer alan birçok ayet ve hadislerden de anlaşılacağı üzere hem maddi hem de manevi temizlik Allah katında ve Hz. Muhammed nazarında hayli önemlidir. Haliyle de İslam dinindeki en dikkat edilmesi gereken konulardan biri de temizlik konusu olmuştur.
İslâm’da temizlik, insanın günahlardan, haramlardan uzak durması ve yaşadığı yeri, bedenini, elbisesini temiz tutması anlamına gelir. İslâm’da temizlik ile ibadet amaçlı temizlik birbirini tamamlar ve birlikte bir anlam ifade eder. Bu sebeple İslâm bilginleri temizliği maddî temizlik, hükmî temizlik ve mânevî temizlik şeklinde üç safhalı bir faaliyet olarak görmüşlerdir.
Temizlik hususundaki ilk yükümlülük, insanın kendisini, bedenini, elbiselerini ve yaşadığı yeri temiz tutması yani maddi temizliği yerine getirmesidir. Bu temizlik, hem ibadetlerin ilk gereğidir hem de sağlık açısından oldukça önemlidir. Bildiğiniz gibi günümüzde birçok hastalığın temelinde de hijyensizlik yatmaktadır ve bu durum insanda geçici veya kalıcı bir takım hastalıklara sebep olmaktadır. Bu yüzden temizlik ve hijyen kurallarına uymalı ve olabildiğince önce kendimizi sonra da çevremizi temiz tutmaya çalışmalıyız.  

Abdest ve gusül, hükmî temizlik kademesidir. Üçüncü kademede ise kişinin uzuvlarını gıybet, yalan, haram yemek, mala hıyanet etmek gibi günahlardan, kalbini haset, kibir, gösteriş, hırs ve benzeri kötü huy ve hastalıklardan, hatta benlik ve bilincini Allah’ın gayrısından temizlemesi gelmektedir. Müslümanın kademe kademe arınması ve temizlenmesi,  Allah’ın huzuruna böyle bir safiyet ve arılıkla çıkması öğütlenir.
İslam dininin temizliğe ne kadar önem verdiği konusunda hemfikiriz. Peki ama İslam dini vücut kılları konusunda ne diyor? Bu konu İslamda farklı şekilde yorumlanmaktadır. İlk olarak İslam dininde koltuk ve kasık kıllarını her hafta tıraş ederek temizlemek sünnettir. Bu bölgeler 15 günde bir de temizlenebilir. 40 gün uzatmak ise günah kabul edilmektedir. Erkeğin erkeğe, kadının kadına, göbekle diz arasına bakmaları haram olduğu için, kendi cinsi de olsa, kasık kıllarını lazerle, epilasyonla, ağda gibi bir metotla başkalarına aldırmaları İslam dininde caiz olmamaktadır. Ayrıca karınca yumurtasının yağını, tüy dökmekte kullanmak caiz olarak kabul edilmektedir.
Erkeklerin kaş aldırmaları, cemal niyetiyle, yani düzenli görünmek niyetiyle caiz; süs için, ziynet için olursa ise caiz olmamaktadır. Berberlerin, kulağın iç kısmında biten kılları, alkol alevi ile yakmaları ise caizdir. Erkeklerin favorilerini kulak yumuşağına kadar uzatmaları uygun değildir. Hiç uzatmamak ya da kulağın üstüne kadar kesmek daha uygundur. Erkeklerin de, bacaklarındaki, göğüs veya sırtlarındaki kılları, ihtiyaçsız almaları caiz olmamaktadır.
Ayrıca normal saç tıraşının zamanı saçın dağınık, çirkin bir şekil almasına meydan vermeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Çünkü Hz. Muhammed 'Başında saçı olan ona ikramda bulunsun / düzgün tutsun, bakımını-temizliğini yapsın.' diye buyurmuştur. Saçın bir kısmını kökten tıraş etmek, bir kısmını bırakmak ise mekruhtur. Bu, Hz. Muhammed'in uygulamasına aykırıdır.
Kadınların ise kaşlarını almaları, inceltmeleri caiz değildir. Alın, yanak, çene ve bıyık bölgesindeki kıllar ile iki kaş arasındaki kılları almaları, caizdir.
Şu ana kadar bahsettiğimiz temizlik, bütün peygamberlerin şeriatlarında var olagelen bir temizliktir. Bu temizliğin cünüp iken yapılması mekruhtur. Uygun olanı, kişiye gusül farz olmadan bu temizliklerin yapılmasıdır. Bedenden ayrılan her parça temizken ayrılmalıdır.
Beden temizliğinde kullanılan malzemenin ve âletlerin ayrı bir yerde, özel kaplar içerisinde, mikrop kapmıyacak şekilde muhafaza edilmesinde zaruret vardır. Çoğu zaman temizlik sırasında kesilmeler, kanamalar görülebilir. Temiz olmayan makine ve malzemedeki mikroplar da bu kanla bedene karışabilir, küçük bir ihmalden büyük bir rahatsızlık durumu ortaya çıkabilir.
Allah, insanların bedenlerinde saç, sakal ve diğer kılları yaratmış, peygamberleri de bunlardan bir kısmının giderilmesini veya kısaltılmasını, bir kısmının da kesilmeyerek uzatılmasını tebliğ etmiş ve bu konuda insanları uyarmışlardır.
Hz. Muhammed özellikle sakal bırakmaları hususunda mü'minlere tavsiyelerde bulunmuş, çeşitli hadisleriyle de sakalın müslüman için taşıdığı önemi belirtmiştir. Sakal, birçok hadiste de buyurulduğu gibi, yaratılış icabı erkeklerde bulunması gereken ve daha önceki peygamberlerin sünneti olan bir kılıktır. Bazı hadislerde sakalların tabii halleri üzere terk edilmesi ve uzatılması emredilmektedir. Kısaltılması konusunda herhangi bir cevaz görülmemektedir. Asırlardır her devirdeki İslâm âlimleri ile bütün mü'minler bu tabii hali benimsemişler ve kendilerinde uygulamışlardır.
Sakalın adeta bir parçası olan bıyığa gelince; Hz. Peygamber'den üst dudağının kenarları görünecek şekilde bıyığı kısaltmak veya tamamen kesmek şeklinde rivayetler vardır. Asıl alınan görüşe göre bıyığı kısaltmak da tamamen traş etmek de sünnettir: Mükellef dilediği şekilde hareket etmekte serbesttir.

Ancak bıyıkların yan taraflarından alıp ortada az bir yer bırakmak caiz görülmemiştir. Şir'a şerhinde Hz. Ömer'in bıyıklarının iki ucunu uzattığından söz edilerek bunun bir sakıncası olmadığı açıklanmıştır.
Maddi ve manevi her alandaki temizliğe önem veren İslamiyet el temizliğine ayrı bir önem vermektedir. Çünkü ellerimiz  günlük hayat içinde, çevre ile her türlü ilişkimizi sağlayan, bu nedenle de en çok mikroorganizma barındıran organımızdır. Ellerimiz yoluyla her yere taşınan bu mikroorganizmalar basit soğuk algınlığından, ciddi hastalıklara kadar birçok istenmeyen duruma neden olabilir.
El temizliği, günlük yapılması gereken en önemli kişisel temizliktir. Ellerin sık sık ılık su ve sabunla yıkanması, çatlak ve sıyrıkların oluşmasının engellenmesi, tırnakların kısa ve temiz olması bulaşıcı hastalıkların artmasını ve yayılmasını önlemenin en etkili yoludur. Bakteri ve virüslerin en temel geçiş yolu el teması ile olmaktadır.
Hz. Muhammed özellikle abdest alırken parmak aralarının yıkanması gerektiğini vurgulamıştır. El parmaklarının hilallenmesi olarak bilinen bu temizlikte el parmakları birbirine sokulmak suretiyle hilâllenir. Ayak parmaklarının hilâllenmesi de el parmaklarının birisi ile yapılır.
İslâmda, yemeklerden ve herhangi bir şey yemeden önce ve sonra elleri yıkamanın öneminin vurgulandığını bilmeyenimiz yoktur. Bir hadîs-i şerifte, 'Evinizin önünden akan bir nehir olsa da, günde beş defa bu nehirde yıkansanız, üzerinizde kirden, pastan eser kalır mı hiç? İşte beş vakit namaz da böyledir, günahları siler süpürür' diye buyurulmuştur. Tırnak temizliği meselesi de herhalde el temizliği ile ilgilidir. Maddî-manevî her sahadaki temizliğe önem veren İslâmiyet’in bütün esasları insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu teminine yöneliktir.
Allah'ın imandan sonra insanlara verdiği en büyük ve en değerli nimetlerden birisi de sağlıktır. Temizliğimizle bağlantılı olan sağlık olmadan hayatta hiçbir şey olmaz. Çünkü sağlıksız hayatın ne tadı ne de bir anlamı vardır. İnsan, hayatını sağlık, afiyet ve mutluluk içerisinde sürdürdüğü müddetçe neşeli, mutlu, huzurlu ve verimlidir. Kuran-ı Kerim'de ve Hz. Muhammed'in sünnetinden hayatın ve sağlığın Allah'ın en büyük emanet ve nimeti olduğu belirtilerek bunların korunması emredilmiştir.

Sağlığımızı korumanın iki yolu vardır. Birincisi tedbir ikincisi ise tedavidir. Bulaşıcı hastalıklardan kaçınmak, her türlü temizlik kurallarına azami şekilde dikkat etmek, her vesileyle ellerimizi sabunla yıkamak, dengeli besklenmek, her türlü mikroplu yiyecek ve içeceklerden uzak durmak ve mutlaka bu hususta doktorun tavsiyelerine uymak tedbirdir. Her türlü tedbir ve korumalara rağmen hastalık gelirse, şifa aramak ve bulmak için gereğini yapmak da tedavidir.
Hz. Muhammed ise bu konuda : 'Beş nimet elinizden gitmeden kıymetini bilin; ölüm gelip çatmadan hayatın, hastalık gelip çatmadan sağlığın, meşguliyet gelip çatmadan boş zamanın, ihtiyarlık gelip çatmadan gençliğin ve fakirlik gelip çatmadan zenginliğin kıymetini bilin.' diye buyurmuştur.
Allah, huzuruna temiz olan kullarını kabul eder. Beş vakit namazı emrederken bile Allah önce beden temizliğini emretmiştir. Namazdan önce abdest almak, bedende, elbisede, namaz kılacağımız yerde bir pislik varsa önce onları gidermek namazın sıhhatindendir. Dinimizin de bize emrettiği ve insanın kendi bedenine olan bu borcunu yerine getirmesi onun görevidir.
Sağlığın temeli olan temiz hayatta başkalarına örnek olmamız gerekli. Sağlığın korunmasına, temizliğin yayılmasına katkıda bulunmaya özen gösterin. Birlikte Allah'ın bize verdiği en kıymetli nimetlerden biri olan beden ve ruh sağlığımızı koruyarak huzurlu bir hayat yaşayalım. Sağlıklı olalım ve sağlıklı nesiller yetiştirelim ki hem bu günümüz hem de yarınlarımız güzel olsun.
Eğer siz de bu konuda yakın çevrenizin bilinçlenmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. İslam dini, sağlık ve temizlik hakkında düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.


Facebook hesabınız ile yorum yapın!

What's Your Reaction?

Komik Komik
0
Komik
Korkutucu Korkutucu
0
Korkutucu
Şaşırtıcı Şaşırtıcı
3
Şaşırtıcı
Harika Harika
2
Harika
Üzücü Üzücü
0
Üzücü
Trend Trend
0
Trend

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ilginizi çekebilir

Daha Fazla Genel Videolar

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format