Tarih Öncesinde Yaşamış Olan Gerçek 8 Köpek Cinsi


Köpekler uzun zamandır biz insanların en iyi arkadaşları. Peki ama köpekler nereden geldiler? İnsanlar ile köpekler arasındaki bağ nasıl oluştu? Bugünkü yazımızda tüm bu soruların yanıtlarından ve daha fazlasından bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden yazımıza geçelim.

1. Dogor :

Rus bilim insanları tarafından, Yakutsk'un kuzeyinde yer alan Indigirka Nehri yakınlarında yaklaşık 18.000 yıl önce yaşadığı düşünülen bir yavru köpek cesedi bulunmuş. Bu süreç boyunca yavru köpeğin tüylerinde, bıyıklarında ve süt dişlerinde neredeyse hiçbir bozulma olmaması bilim dünyasında büyük bir şaşkınlık yaratmış. Köpeğin cesetinin neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar gelmesinin nedeni ise bölge sıcaklıklarının eksi 34 dereceleri bulmasıdır. Aslında köpek mi yoksa kurt mu olduğu bilinmiyor. Üst Paleolitik Çağ'da hayatını kaybettiği düşünülen bu yavruyla ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek için İsveç Paleogenetik Merkezi ile yürütülen ortak çalışma sonucu, bulunan cesedin türü tanımlanamamış. Avrupa'nın en büyük DNA bankasının bile ilk denemelerinde yetersiz kaldığı bir tür söz konusu. Rus araştırmacılar tarafından yerel Yakut dilinde 'dost' anlamına gelen 'Yavru Dogor' ismini verdikleri bu hayvanın kurttan köpeğe geçiş aşamasını temsil ettiği düşünülüyor. Yavru Dogor'un evrim aşamasında hangi noktada bulunduğu, yapılacak yeni testler sonrasında belirlenecek.

2. Ayı Köpeği :

 Daha çok ayı köpeği olarak bilinen Amphicyon, ilk olarak Avrasya'da 55 milyon ila 23 milyon yıl önce ortaya çıkmış. O zamanlar Dünya çok daha sıcakmış ve kalın bitki örtüsüyle doluymuş. Bu familyaya ait türlerin dış görünüşleri küçük bir ayının ve büyük bir köpeğin dış görünüşleri arasında değişmiştir. Aslında vücutları tıpkı bir ayıya benzerken, kafaları köpeklere, kuyrukları ise aslanlara benzer. Bu yüzden de isimlerini sonuna kadar hak ediyorlar. Eskiden bu türlerin köpekgiller ya da ayıgiller familyasına koyulması gerektiği tartışılmış ve sonunda ayrı bir familyaya konulmuşlardır. Ayı köpekleri daha sonra ise köpeğimsiler grubuna dahil olmuşlardır. Antik dünyada yaşayan ayı köpekleri et, balık, sebze ve meyveyle besleniyormuş. Ayı köpeklerinin 9 alt türü bulunmaktadır. Borocyon Robustum türü ise günümüz kurtlarına çok benziyor. Amphicyon Longiramus ise daha çok modern ayılara benziyor. Ayı köpekleri genel olarak hem modern ayılardan hem de modern köpeklerden çok büyüklerdir. Bu tarih öncesi yaratıkların uzunlukları 2.80 metre, ağırlıkları ise yaklaşık 410 kg'a kadar ulaşır. Bu iri ve eski köpek cinsinin nesli ise ilk ayılar dünyadayken yani 5 ila 10 milyon yıl önce tükenmiştir. Yani modern insandan ve modern köpekten önce dünya üzerinden çekip gitmişlerdir. Günümüze kalan genlerini en çok taşıyan köpek ise Karelya ayı köpekleridir.

3. Canis Dirus :

Canis Dirus ya da diğer ismiyle 'Korkunç Kurt''un soyu aşağı yukarı 10,000 sene evvel tükenmiştir. Bu antik köpeğin ismi İngilizce Dire Wolf olarak da biliniyor. Canis cinsinden bir hayvan olan canis dirus bir nevi kurttur. Görünüş olarak gri kurta benzediği varsayılıyor, ama ondan daha iri ve büyüktür. Fosillerin dağılımına göre canis Dirus'un Kuzey Amerika menşeili olduğu düşünülüyor. Bu antik köpeğin ayrıca Güney Amerika'da da yaşadığına inanılıyor. Dünyanın en popüler antik köpeği olan canis dirus'ın 120 bin ila 10 bin yılları arasında yaşadığı tahmin ediliyor. Eskiden insanlar bu vahşi köpeğin ulumalarını her yerden duyabiliyorlarmış. Ne şanslılar öyle değil mi? Bu köpek cinsine ait fosillere bakılınca ağız yapılarından at ve bizon gibi büyük hayvanlarla beslendikleri düşünülüyor. 59 kg ağırlığındaki canis dirus'lar günümüzdeki kurtlardan daha ağırlarmış. Ayrıca dişleri modern kurtlardan daha büyük, keskin ve güçlüymüş. Son olarak o dönemde yaşayan insanların kalıntılarına bakıldığında canis dirus'ları evcilleştirmeye başladıkları anlaşılıyor. Ancak bu konuda başarılı olduklarını düşünmüyoruz. Çünkü günümüzdeki hiçbir köpeğin kökeni canis dirus'lara dayanmıyor. Canis dirus'ların nesillerinin neden tükendiği de bilinmiyor. Peki sizce bu antik köpeklerin nesli neden tükenmiş olabilir?  

4. Bonn-Oberkassel Köpeği :

2014 yılında Almanya'nın Bonn-Oberkassel bölgesinde ise yaklaşık 14.000 yıl önce gömülmüş bir köpek bulunmuş. Köpek, iki insanla birlikte bir mezara gömülmüş. Bu köpeklerin kendi mezarlarına gömülmüş olması, bu hayvanların eski insanlar tarafından yüksek saygı gördüğünü gösteriyor. Araştırmacılar, bu bulgunun, köpeğin genç, hasta ve muhtemelen eğitimsiz olmasına rağmen, insanlarla yine de duygusal bir bağa sahip olduklarını gösterdiğini söylüyor. Bu durum, köpeğin neden iki insanla birlikte gömüldüğünü de açıklayabilir. Ayrıca bu, hem evcil bir köpeğin en eski mezarı, hem de insanlarla birlikte gömülen en eski köpek mezarı olarak biliniyor. Şimdiye kadar araştırmacılar bu mezarda iki insan ve yalnızca bir köpek kalıntısı olduğunu düşünüyorlarmış. Ancak mezardaki köpek kemiklerine yapılan yeni analizler, burada aslında iki köpeğin gömülmüş olduğunu göstermiş: Yaşlı bir köpek ve morbillivirüs ya da gençlik hastalığı olarak bilinen bir hastalığa sahip daha genç bir köpek. Araştırmanın baş yazarı Luc Janssens, genç olan köpeğin hayatını kaybettiğinde yaklaşık 28 haftalık olduğunu söylüyor. Yapılan diş analizi, yavrunun yaklaşık 3-4 aylıkken hastalığa yakalandığını göstermiş. Ayrıca bu köpek, her biri 6 hafta süren iki ya da üç kere ciddi hastalık dönemine girmiş. Son olarak köpeklerin, sahipleri olduğu varsayılabilecek insanlarla birlikte gömüldüğü gerçeği ile birlikte, bu, 14.000 yıl kadar önce insanlarla köpekler arasında benzersiz bir bakım ilişkisi olduğunu ileri sürüyor.

5. Gri Kurt Efsanesi :

Köpeğin evrimleşmesi hala ayrı bir tartışma konusudur. Bazı uzmanlar köpeğin kesinlikle kurttan türediğine inanırken diğerleri köpeklerin atasının yalnızca kurt değil, birkaç değişik hayvan olduğunu belirtiyorlar. Amerika'da memelilerin geçmişini araştıran kurum köpeğin kurtdan türediğini ve kurdun bir alt türü yani Canis Lupus familyasından olduğunu söylemekte ve bunu köpeğin kurt'a çok benzeyen genetik yapısına bağlamaktadır. Bugünkü köpek ırklarının ortaya çıkması ise yıllar süren bir seleksiyonun ürünüdür. Ama hala daha insanlar ve köpekler arasındaki bu güçlü bağın nasıl ve ne zaman oluştuğunu bilmiyoruz. Yapılan bazı araştırmalar bu ilişkinin yaklaşık 20 bin ila 40 bin yıl önce başladığı sonucuna varıyor. Başka araştırmalar ise modern köpeklerin 14 bin yıl önce kurtların evcilleştirilmesiyle meydana geldiğini iddia ediyor.

6. Koster Köpeği :

Modern köpekler, Amerika'da evcilleştirilmiş ilk köpeklerden çok farklılar. 19. yüzyıl araştırmacılarına göre kurtlara benziyorlar ve havlamak yerine uluyorlar. 1960'lı ve 70'li yıllarda arkeologlar Amerika İllionis'ta köpek fosilleri bulmuşlar. Fosiller incelendiğinde üzerlerinde hiçbir darbe izi bulunmamış. Bu da onların insanlar tarafından avlanmadıklarını gösteriyor. Ayrıca o yıllarda insan-köpek arasındaki yakın ilişki başlamış olabilir. Köpekler üzerinde yapılan karbon testler sonucunda ise köpekler yaklaşık 10 bin yıl önce yaşamışlar. Keşfedilen köpekler ayrıca Amerikalar'ın en eski köpek kalıntılarını oluşturuyor. Bu köpekler aynı zamanda dünya çapındaki arkeolojik kayıtlara göre, köpeklerin kasıtlı gömülmesinin en eski örneği.

7. Kuzey Amerika'daki Avrupa Köpekleri :

Yeni bir çalışma, Amerika'daki ilk köpeklerin kökenleri ve daha sonra onlara ne olduğuna dair şaşırtıcı bilgiler veriyor. Araştırmada, bazı bilim insanlarının daha önce önerdiği gibi buradaki köpeklerin Kuzey Amerika’daki kurtlardan evcilleşmediği, Kuzey Asya ve Amerika'yı bağlayan bir kara köprüsü üzerinden insanlarla geldiği ortaya çıkmış. Araştırma ekibi, 9.000 yıllık bir dönem aralığına tarihlenen Kuzey Amerika ve Sibirya köpeklerindeki, 71 mitokondriyal ve 7 nükleer genomdan genomik imzaları karşılaştırarak, Amerika'nın ilk köpek sakinlerinin tarihini daha net bir şekilde ortaya koymuş. Amerika kıtasındaki en eski köpek kalıntısı, insanlar günümüz Sibirya ve Alaska'sını birbirine bağlayan kara köprüsünün üzerinden geçmeye başladıktan binlerce yıl sonrasına, yani günümüzden yaklaşık 9.000 yıl öncesine tarihleniyor. Araştırmacılar, yeni çalışmada analiz edilen köpek kalıntılarının, büyük olasılıkla Sibirya kökenli olduğunu keşfetmiş. Bu köpekler daha sonra insanlarla beraber göç ederek Amerika'nın her tarafına yayılmışlar. Geçtiğimiz yıllarda bu köpeklere ait kalıntılar Florida'da bulunmuş.

8. İnuit Köpekleri :

 Köpeğin Kuzey Amerika'daki evrimsel tarihi yeterince kafa karıştırmıyormuş gibi, daha da fazlası var. Genetik olarak özdeş olan Kanada Eskimo köpeği ve Grönland köpeği, Inuits halkı tarafından bir zamanlar kullanılan işçi köpeklerini temsil ediyorlar. Daha sonra ise nesilleri yok olma tehlikesi altına girmiş ve günümüzde safkan 300 tane inuit köpeğinin yaşadığı düşünülüyor. Yapılan araştırmalar ise Kanada Eskimo köpeği ve Grönland köpeklerinin Sibirya, Alaska Husky cinsi köpeklerden farklı olduklarını ortaya koymuş. Ayrıca bu iki köpek ırkının aynı dişi kökenden geldikleri biliniyor. Fakat inuit köpeklerinin günümüz modern köpeklerle herhangi bir genetik benzerliği bulunmuyor. Önceden dediğimiz gibi inuit köpekleri ile sadece Kanada Eskimo köpeği ve Grönland köpeği arasında bir benzerlik bulunuyor.
Yazımızda köpeklerin kısaca tarihsel gelişimlerinden bahsettik. Eğer sizin eklemek istedikleriniz varsa bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.Bir önceki yazımız olan Neden Yarış Arabalarında Hava Yastığı Yok başlıklı makalemizde formula 1, hava yastığı ve story hakkında bilgiler verilmektedir.Hangi emoji bu yazıya uygun?

Komik Komik
0
Komik
Korkutucu Korkutucu
0
Korkutucu
Şaşırtıcı Şaşırtıcı
2
Şaşırtıcı
Harika Harika
2
Harika
Üzücü Üzücü
0
Üzücü
Trend Trend
2
Trend

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.